Du har 999,- igjen til fri frakt

Angrerett for salg til forbruker


OM DU ER FORBRUKER HAR DU 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT, GJELDER IKKE VED SALG TIL FORETAK

Etter angrerettloven kan forbrukeren ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg,
internettsalg og tv-shopping) av varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for
forbrukeren, gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra de opplysninger som
kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av
dette skjemaet). Fristen løper likevel ut senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått.
Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som
helst måte. Du kan bruke dette skjemaet som skal være utfylt av selgeren som spesifisert
nedenfor. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør
sørge for at dette kan dokumenteres.

Åpne skjema og last her